Vatra – UDOMLJENA

Premala da bi bila dovoljno glasna ljudima koji ne kastriraju, a preglasna nama koji čujemo njene krike dok zove mamu.

Vatra

Pretužna premala bebica, ne želi zamjensko mlijeko želi mamu i njeno mlijeko koje čeka samo nju.

Vatra

Nemam više riječi ni nade. Opsovala bi milijun puta da vrijedi, ali ne vrijedi. Nema više načina na koji da vas probudimo. Nema riječi ni jezika koji razumijete. Nemate trunke milosti za nekog drugog. Ne zaslužujete ništa bolje nego ste njoj priredili.

Vatra