Info

Humanitarni telefon za donacije: 060 98 98 98 (6,25 kn )

Donacije na – HR3923400091110475218, poziv na broj 00 i datum.

NGO 9 LIVES
PayPal account: 9liveshr@gmail.com

Svaka uplata na devizni račun treba sadržavati: puni naziv i adresu platitelja i primatelja
IBAN platitelja i primatelja
naziv banke platitelja i primatelja
adresa banke platitelja i primatelja
SWIFT CODE banke platitelja i primatelja

Privredna banka Zagreb d.d.
Račkoga 6
10 000 Zagreb,
IBAN račun HR 3923400091110475218
SWIFT CODE PBZGHR2X

Udruga plaća naknadu donacije do 0,20% (najmanje 50 kuna) ukoliko donator ne naznači da on pokriva i te troškove.