Stacionar

U svibnju 2016. mačke su dobile prvih 25 kvadrata prostora – prostora za koji smo morali licitirati i za koji plaćamo najam Gradu Osijeku.
Prostor je od Grada preuzet u derutnom stanju, i umjesto da nam Grad pomogne, mi pomažemo Gradu pa za taj prostor plaćamo najam u iznosu od 500 kuna plus režije (struja čiji iznos je veći jer se stacionar grije na struju, voda, unikom ….)
Počele smo odmah renovirati o svom trošku.
Malo po malo počeo je ličiti na mjesto koje danas vidite – no, to je daleko od onoga kakav treba biti.
Doslovno smo ga samo „zakrpale“ da počine služiti svrsi, jer je mačaka bilo previše.
Malo po malo mace su stizale na oporavak, a prvi „stanar“ koji je i danas u njemu je Aramis.
On je poput domara u stacionaru.
Nebrojeno mačaka se u njemu oporavilo od kastracije, bolesti i ozljeda koje su zahtijevale posebnu njegu.
Bezbroj je mačića u njemu pronašao spas od ulice, a neki su nažalost u njemu dočekali i smrt.
Utjeha nam je da su bar umrli na toplom i uz brigu volontera.

Satacionar je sada srce udruge. U njega je uloženo puno truda i vremena, puno donacija građana, a i Grad je uskočio i pomogao s obnovom prije dvije godine kada smo ga dovele u zaista dobro stanje. Naša svakodnevica podrazumijeva detaljno dezinficiranje svih mjesta na kojima mace borave, a najvažniji naglasak stavljamo na stacionar koji je zadnje utočište brojnih bolesnih maca.
Tako se svakodnevno trudimo da je sve čisto do krajnjih razmjera, pritom često koristimo i UV lampu.
Kroz puno godina volonterstva, naučile smo se boriti protiv raznih virusa i ključ je pravilna dezinfekcija svih površina.